• SOCIAL MEDIA

Podział godzin

Klasa I

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
2 edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
język angielski
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja
wczesnoszkolna
religia religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski
6 informatyka zajęcia wyrównawcze
edukacja wczesnoszkolna koło czytelnicze
 
7
  robotyka
     

 

Klasa II

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
2 religia zajęcia wyrównawcze
koło czytelnicze
religia edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
6 wychowanie fizyczne informatyka edukacja wczesnoszkolna język angielski
 
7   robotyka
     

Klasa IV

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  –
2  przyroda
 matematyka
matematyka
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
3 wychowanie fizyczne historia
język polski
przyroda język angielski
4 plastyka język polski religia matematyka matematyka
5  technika
język polski
informatyka język polski edukacja regionalna
6 język polski język angielski godzina z wychowawcą
język angielski  
7   religia wychowanie fizyczne muzyka  

 

Klasa V

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
2  wychowanie fizyczne  historia  język polski  matematyka języka angielski
3 język angielski
godzina z wychowawcą
historia  język polski
matematyka
4  matematyka technika matematyka  język angielski  Język angielski
5 język polski
 religia religia wychowanie fizyczne język polski
6 plastyka wychowanie fizyczne  wychowanie fizyczne muzyka język polski
7 geografia biologia     informatyka

 

Klasa VI

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Język polski historia język polski godzina z wychowawcą matematyka
2 język polski
 język niemiecki wychowanie fizyczne
 przyroda  przyroda
3 matematyka matematyka matematyka  język angielski
 język polski
4 wychowanie fizyczne
religia historia  język polski
wychowanie fizyczne
5  język angielski
wychowanie fizyczne
język niemiecki
 muzyka  język angielski
6 przyroda język polski
 religia zajęcia komputerowe
 
7  plastyka   zajęcia techniczne  
 

 

Klasa VII

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wychowanie fizyczne  biologia geografia  język polski
godzina z wychowawcą
2  matematyka  język polski
chemia  język polski
 język polski
3 chemia
 język niemiecki
język niemiecki
matematyka
 wychowanie fizyczne
4  język angielski
historia
 fizyka  muzyka
 biologia
5 plastyka matematyka fizyka język angielski
 matematyka
6 geografia religia historia wychowanie fizyczne  język angielski
7 język polski
 wychowanie fizyczne
 religia
 informatyka  koło językowe

 

Klasa VIII

Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  matematyka  wiedza o społeczeństwie
 chemia  matematyka  język polski
2 chemia wiedza o społeczeństwie  fizyka język angielski
matematyka
3  język polski edukacja do bezpieczeństwa
 fizyka wychowanie fizyczne  biologia
4  język polski język niemiecki
język niemiecki
wychowanie fizyczne język angielski
5 geografia historia  historia  informatyka wychowanie fizyczne
6  język angielski
matematyka matematyka język polski
wychowanie fizyczne
7 godzina z wychowawcą
 religia  religia doradztwo zawodowe koło matematyczne