• SOCIAL MEDIA

Oferta szkoły

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły – zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • liczne zajęcia pozalekcyjne (odbywające się po lekcjach) m.in. zajęcia taneczne, sztuki walki, kółka: językowe, informatyczne, przyrodnicze, zajęcia rozwijające zdolności plastyczne, techniczne i kulinarne, edukacja regionalna;
 • bezpłatny dowóz;
 • świetlicę do godziny 1500 (możliwość dostosowania godzin do potrzeb rodziców);
 • wyjazdy na zieloną szkołę;
 • wycieczki przedmiotowe oraz rekreacyjne;
 • udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego;
 • samorządność uczniów: członkowie samorządu uczniowskiego współdecydują jakie imprezy szkolne i wycieczki chcą zorganizować, wybierają zajęcia na ferie w szkole (pierwszy tydzień ferii szkoła zapewnia opiekę nad uczniami), organizują akcje społecznościowe;
 • współpracę z rodzicami (rodzice są współtwórcami koncepcji pracy szkoły oraz programów wychowawczych i profilaktycznych, wspierają organizację uroczystości szkolnych oraz imprez w środowisku lokalnym);
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z problemami edukacyjnymi;
 • udział w projektach i innowacjach edukacyjnych;
 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe i inne;
 • zajęcia logopedyczne na terenie szkoły;
 • wyjazdy na basen;
 • gimnastykę korekcyjną