• SOCIAL MEDIA

O szkole

W roku 1895 wysoka rada c.k zorganizowała jednoklasową szkołę wspólną dla Zdrochca i Marcinkowic. Wynajęto w tym celu izbę u jednego z gospodarzy w Zdrochcu. Pierwszym mianowanym nauczycielem była Józefa Stanka pierwszym zaś katechetą był ks. Karol Suwada . Według kart historii niejaki dziedzic Fibich ofiarował plac pod budowę szkoły. W roku 1905 gmina Zdrochec zaciągnęła pożyczkę i wybudowała szkołę o 2 salach. Z chwilą wybudowania elektrowni w Mościcach powstała myśl u właściciela młyna w Marcinkowicach Witkowskiego Stanisława już w roku 1935 aby doprowadzić prąd elektryczny do Marcinkowic co jednak Okręgowy Zakład Elektryczny nie uwzględnił z powodu budowy ważniejszych linii. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski w roku 1939 i po położeniu opiekuńczej ręki na majątkach Państwa Polskiego trudno było o węgiel niezbędny do puszczenia młyna. Witkowski wznowił prośbę o budowę sieci elektrycznej w roku 1940. Inżynieria Mościc (Polacy) obawiali się Dyrektorowi (Niemcowi) przedstawić tą sprawę. Witkowski jednak udał się do Dyrektora przedstawił mu swe życzenia ten zainteresował się tą sprawą i postanowił zbadać sytuację na miejscu. Budowę linii rozpoczęto na wiosnę 1942 roku i trwała do 6 września 1942 roku. Marcinkowianie na wiosnę 1943 roku przystąpili do budowy linii niskiego napięcia – następnie Przybysławianie i Zdrochcanie.

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się normalnie dnia 1 września. W roku powyższym prowadzono już 6 klas.

Rok szkolny 1947/48 był rokiem wielkich zmian wśród tutejszego grona. Były kierownik szkoły został przeniesiony z dniem 30. XII. 1948 r. w stan spoczynku. Prawie przez okres jednego miesiąca nie odbywała się nauka z powodu braku sił nauczycielskich. Pracujące tu siły Ob. Sadło Jadwiga i Ob. Kądziołka Salomea, przebywały w tym czasie na urlopie zdrowotnym. Były kierownik szkoły powiadomił Inspektorat Szkoły o tym, że niema nauki i Inspektor Szkoły zawiadomił Ob. Tracza Józefa, aby mimo zwolnienia emerytalnego przystąpił do pracy. W początku marca przyjechała do tutejszej szkoły z powiatu olkuskiego Ob. Tracz Irena w celu objęcia pracy.

Rok szkolny 1949/50 rozpoczął się uroczysta akademią dnia 1 września. W uroczystości wzięła udział młodzież szkolna, grono nauczycielskie, Komitet Rodzicielskie. W roku powyższym prowadzono naukę w zakresie VII klas. Kierownik szkoły starał się o przydzielenie jednej siły w zastępstwie za urlopowaną Ob. Kądziałkę Salomę. W bieżącym roku zostały założone kursa wieczorowe. Kurs dla analfabetów i kurs w zakresie siedmiu klas.

Rok szkolny 1950/51 rozpoczął się z dniem 1 IX przy pełnej obsadzie personalnej. Nauka odbywa się w trzech budynkach a to w budynku szkolnym w Zdrochcu, w budynku szkolnym w Marcinkowicach i w wynajętym budynku od Ob. Machalskiego Stanisława w Zdrochcu. Praca trudna- nauczyciele i dzieci muszą przechodzić z budynku do budynku. Szkoła w Zdrochcu jest szkołą zbiorową- do klasy VII uczęszcza młodzież z Przybysławic. Frekwencja ogólnie dobra, młodzież do nauki chętna.

Ciąg dalszy nastąpi………………