• SOCIAL MEDIA

Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Renata Można

Z-ca: Agnieszka Szczepańska

Skarbnik: Katarzyna Burzawa