• SOCIAL MEDIA

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp.

Zdarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

4 września 2017 r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie Klasy Pierwszej

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

13 października 2017 r.

3.

Święto Zmarłych

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

1 listopada 2017r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002, nr 46 poz. 432, z późn. zm.)

23-31 grudnia 2017 r

5.

Ferie zimowe

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002, nr 46 poz. 432, z późn. zm.)

12 -25 lutego 2018r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002, nr 46 poz. 432, z późn. zm.)

29 marca – 3 kwietnia 2018r

 7.

Święto Pracy
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

1 maja 2018r.

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

2i 4 maja 2018 r.

9.

Święto Konstytucji 3 Maja

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

3 maja 2018 r.

10.

Boże Ciało

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

31 maja 2018 r.

11.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

1 czerwca 2018 r.

12.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

20, 21 czerwca 2018 r.

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. 2002, nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

22 czerwca 2018 r.

14.

Ferie letnie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002 Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

23 czerwca –                         31 sierpnia 2018 r.